BEZOBALiS Maťo a Maťa

Ahoj!

Sme Martin a Martina – dvojka, ktorej cesty boli prepletené od prvého momentu, kedy sme sa spoznali. Ako to už s vyštudovanými manažérmi býva, po štúdiu sme nastúpili do jednej z nadnárodných korporácií. A to dokonca v ten istý deň. Netrvalo dlho, a z kolegov sa stali kamaráti a z kamarátov pár.

V prostredí, v akom sme pracovali my, sa však človek s našim pohľadom na svet začne väčšinou rýchlo zamýšľať nad tým, či má jeho práca vôbec zmysel. Stále viac vníma rozpor s jeho presvedčením a to, že to jednoducho potrebuje zmenu.

Súlad s našimi hodnotami je pre nás nevyhnutný k tomu, aby sme boli šťastní. Všetko sme si pekne spísali a rozhodli sa, čomu sa budeme venovať. Dali sme výpoveď a teraz je tu BEZOBALiS ☺.V ňom sme skĺbili to, akí sme, to, čo nás baví a zmenu, ktorú chceme v spoločnosti dosiahnuť.

Naša vízia

Spotreba naozaj iba toho potrebného
- udržateľne a so srdcom.

Naše hodnoty

SRDCE

Do BEZOBALiS vkladáme obe naše srdcia, a to pri všetkom, čo robíme: nepustí nás pracovať inak ako čestne, úprimne a vyhýbať sa greenwashingu. Robíme všetko preto, aby naše kroky vždy smerovali dopredu a my sme tak boli o trochu lepší ako včera. Určite sa ešte máme čo učiť, veríme však, že pokiaľ človek robí prácu so srdcom, je to poznať aj na výsledkoch. Nechceme rozlišovať, či sme šťastní v súkromí alebo v práci. Chceme byť šťastní stále. A vďaka láske k tomu, čo robíme, sa nám to aj darí.

UDRŽATEĽNOSŤ

V dnešnej dobe obrovského konzumu považujeme smerovanie činnosti človeka k ekológii a udržateľnosti priam za nevyhnutnosť.  Napriek čoraz viac rastúcej propagácii potreby zamýšľania sa nad budúcnosťou našej planéty, však stále pozorujeme, že existuje ešte obrovský priestor na zlepšenia, a to najmä v bežnom každodennom živote ľudí. Svojou činnosťou chceme prispieť k znižovaniu ekologickej stopy nielen nás ako podniku, ale dať takú možnosť aj ľuďom, ktorí ho budú navštevovať.

PRIATEĽSTVÁ

Hovorí sa, že sme to, čo jeme. Život nám však obom niekoľkokrát ukázal, že sme do veľkej miery ovplyvnení aj tým, akí ľudia nás obklopujú. Pochopili sme, že medziľudské vzťahy sú jednou  z vecí, na ktorých si chceme dať záležať, bez rozdielu na tom, či ide o biznis alebo obyčajný život. Priateľstvá si vážime a snažíme sa o ne starať najlepšie ako vieme. Chceme byť priatelia s prírodou, s jedlom, so samým sebou, s rodinou, s inými ľuďmi. S vami.

PRESVEDČENIE

Základným pilierom našej práce je presvedčenie, že to, čo robíme má naozaj význam. Nie sme ochotní znášať frustráciu z neustáleho zamýšľania sa nad tým „Načo to vlastne robíme?“. Zmysluplnosť našej práce je pre nás hnacou silou a motiváciou podnikať ďalšie kroky vedúce k tomu, aby služba, ktorú poskytujeme, bola na úžitok nie len nám v podobe zisku, ale aj vám, vašim deťom, vnúčatám a našej planéte.

Naše poslanie

Fakt, do akej miery ľudia svojim počínaním ovplyvňujú podmienky života na Zemi, je mnohým z nás známy. Častokrát sa však môže zdať, akoby sa v snahe o udržateľnosť musel človek veľmi prispôsobovať. Lámeme si hlavu, komplikujeme si život, dokonca prinášame obete, aby sme našej planéte pomoholi aspoň trochu. V snahe nájsť kompromis medzi tým, čo je dobré pre nás a pre prírodu, nachádzame dennodenne prekážky v podobe konzumu.

My však naozaj úprimne chceme robiť svet o trochu lepším miestom pre život.

Našim poslaním  je preto podieľať sa na znižovaní množstva vyprodukovaného odpadu. A to v jednom z prvých krokov tohto začarovaného obehu vecí – pri nákupe. Chceme vám ukázať jednu z možností, ako znížiť svoju ekologickú stopu bez toho, aby ste mali pocit, že byť eko je drahé a zložité. Poskytujeme alternatívu ku konzumnému spôsobu života a radi vám ukážeme, že žiť udržateľne môže byť aj jednoduché a príjemné. Chceme viesť ľudí žiť tak, aby si s prírodou rozumeli, a pomohli pritom aj sebe.