Žiadosť o odstránenie osobných údajov

Podrobnosti o nás

1 Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje LENTiS s.r.o.
2 Na Slovensku sme registrovaní registračným číslom (IČO) 52 246 515, sídlime na adrese J. Braneckého 8, 91101 Trenčín..
3 Našim miestom podnikania je J. Braneckého 8, 91101 Trenčín.
4 Môžete nás kontaktovať:
(a) poštou na uvedenú poštovú adresu;
(b) vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke;
(c) telefonicky, na číslo kontaktu uverejnené na našej webovej stránke; alebo
(d) e-mailom, použitím e-mailovej adresy uverejnenej na našej webovej stránke.

Úradník pre ochranu údajov

Kontaktné údaje nášho správcu údajov:

Martin Gajdoš
info@bezobalis.sk
+421 908 773 004

 

Scroll to Top
BEZOBALiS
eshop skončil.

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavovali po celý čas nášho fungovania. Posúvame sa však ďalej a zo ♡ vám za všetko ďakujeme.

Vaši M&M