Šírime 
osvetu

Okrem toho, že ľuďom pomáhame znižovať množstvo odpadu, sa aktívne venujeme aj šíreniu povedomia v témach udržateľnosti, zero-waste, minimalizmu, životného prostredia, odpadov a dôležitosti klima-aktivizmu.

V rámci tejto osvety sme súčasťou rôznych podujatí, diskusií, vystúpení, výstav. Zároveň prednášame pre firmy, školy a iné organizácie, ktoré majú záujem tieto témy otvárať.

Martin Gajdoš

Radi
prídeme

aj k vám

Uvedieme vás, vašich zamestnancov aj celý kolektív do problematiky vami vybranej témy a prinesieme užitočné tipy aplikovateľné do pracovného prostredia. Prednáška môže byť samostatná (napr. ako súčasť vášho firemného eko-dňa), môže ísť v rámci vašich CSR aktivít o sériu prednášok, ktoré na seba nadväzujú či dokonca komplexný projekt šitý na mieru práve pre vás. Najnovšie prichádzame s úplne novým formátom EKOkvízu!

Udržateľnosť ako súčasť vašej firemnej kultúry

Firemná udržateľnosť sa dnes už považuje za samozrejmosť. Vďaka nej rastie vaša reputácia, vernosť zákazníkov aj zamestnancov. Ide však najmä o spoločenskú zodpovednosť a pozitívne ovplyvnenie dopadu na životné prostredie. Či už fungujete vo výrobe alebo kancelárii – všade môžete dosiahnuť zmenu.

Cesta k nej však nemusí byť jednoduchá – optimalizácia procesov, redukcia odpadu, zmeny firemných návykov a v neposlednom rade komunikácia smerom k zamestnancom aj zákazníkom. Práve tí udávajú trend svojim spotrebiteľským správaním. Podľa analýz spoločnosti SmartHead88% spotrebiteľov uprednostňuje výrobky a služby od firiem kladúcich dôraz na udržateľný rozvoj! Zakomponujte ho do vašej firemnej kultúry ako jeho pevnú súčasť. Radi vám s tým pomôžeme.

pomalé nakupovanie

Vykročte s nami za udržateľnosťou!

Referencie

Staňte sa vy ambasádorom zmeny

Radi vás navštívime, otvoríme spolu tieto témy, prinesieme aktuálne informácie a riešenia. Prednáška môže prebiehať aj online. 


Scroll to Top
BEZOBALiS
eshop skončil.

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavovali po celý čas nášho fungovania. Posúvame sa však ďalej a zo ♡ vám za všetko ďakujeme.

Vaši M&M